O nás

Lidí trpícími Alzheimerovou chorobou v celém světě přibývá. Každý stát řeší tuto situaci podle svých možností , schopností a zejména priorit , které si v této problematice stanoví. S úrovní péče souvisí i povědomí a náhled laické veřejnosti k této nemoci a všem jejím důsledkům.

Jsme přesvědčení , že u nás je informovanost o této oblasti až na vyjímky velmi zaostalá za ostatním vyspělým světem a vůbec neodpovídá závažnosti této problematiky a z ní vyplývajícím potřebám a požadavkům klientů s touto chorobou , pečujícím osobám a rodinným příslušníkům postižených osob.  

Proto Vám nabízíme prostor pro diskuzi o této problematice , prostor pro odborné informace , ale také pro předávání zkušeností a podnětů .

Náš web je rozdělen na veřejné informace pro všechny zájemce , ale hlavně se zaměří na Vaše konkrétní podněty a dotazy , které budeme řešit individuálně a zcela diskrétně . K tomu je určena ta část webu , která je přístupná po Vaší registraci.   

A proč název Alzheimer café ? Protože Alzheimerova choroba je bohužel součást života čím dál větší skupiny našich rodičů, příbuzných , známých. Není to nic před čím by se dalo skovat , o čem by se dalo říci - to se mě netýká .

Tak si pojďme uvařit dobrou kávu a zkusit pomoci radou , zkušeností , kontaktem nebo odbornou radou těm z nás , kteří tuto problematiku řeší a pomoc potřebují.